close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 11 lipca 2017

  Ambasada RP w Bangkoku pilnie poszukuje kandydata na stanowisko ds. administracyjno-finansowych.

  1.Wymiar etatu: 1/1

   

  2.Adres i miejsce wykonywania pracy:

  Ambasada RP w Bangkoku

  6 Floor, Athenee Tower, 63 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan

  10330 Bangkok, Tajlandia

  Tel.: +66 2 0797300

  E-mail: bangkok.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

  3.Główny zakres obowiązków:

  • prowadzenie spraw z zakresu obsługi finansów placówki,
  • wsparcie działań placówki w zakresie spraw administracyjnych (m.in. prowadzenie wybranych spraw kadrowych, kontakty z firmami zewnętrznymi, pomoc przy organizacji wydarzeń organizowanych przez Ambasadę),
  • prowadzenie niektórych spraw z zakresu księgowości.

   

  4.Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe lub średnie (z doświadczeniem biurowo-administracyjno-finansowym),
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.

   

  5.Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność planowania, zdobywania informacji, rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
  • dyspozycyjność.
    

  6.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV i list motywacyjny,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wypełnione oświadczenie poniżej),
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatów powinny być wystawione w języku polskim oraz języku angielskim. 

   

  7.Termin składania aplikacji:

  do 4 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Ambasady).
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

  8.Adres do korespondencji:

  Aplikacje należy wysyłać na poniższy adres pocztowy ambasady lub adres mailowy:

  Adres pocztowy:

  Embassy of the Republic of Poland

  6 Floor, Athenee Tower, 63 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan

  10330 Bangkok, Thailand

  z dopiskiem na kopercie: „aplikacja na stanowisko ds. administracyjno – finansowych”.

  Adres poczty elektronicznej:

  bangkok.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  w tytule należy wskazać: aplikacja na stanowisko ds. administracyjno-finansowych.

  Wszelkie dokumenty należy zeskanować i przesyłać wyłącznie w formacie PDF.

   

  9.Dodatkowe informacje:

  Dokumenty powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane (prosimy nie przesyłać oryginałów).

  W zgłoszeniu należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Rozmowy rekrutacyjne będą odbywać się do 11 sierpnia 2017 r.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem +66 2 0797300 lub adresem bangkok.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: